Lore (PAAŠKINIMAI/ISTORIJA)

Go down

Lore (PAAŠKINIMAI/ISTORIJA)

Post by The Lord on Sat Apr 04, 2015 9:49 pm

LORE (PAAŠKINIMAI/ISTORIJA)

Presence: Nurodo kokioje formoje tavo veikėjas yra.
Spectre – Spektro formoje jūs neturite kūno ir esate tik tuščias permatomas kiautas to kas buvote. Šioje formoje jūs negalite gauti Ghosts tol kol neatgavote Corpos formos.
Corpos – Spektro forma kuri įsikūnijo į mirusį kūną naudodamasi ectoplasm ir įgavo materialią kūno formą. Šioje formoje Corpos materialus kūnas gali laikyti savije Ghosts.
Wraith – Spektras kuris prarado savo Ashes (esmę) ir tapo šmėkla.

Being- Yra mirusių būtybių dariniai arba negyvi besieliai kūnai kurie savyje nešioja tūkstančius beprotybės apsėstų sielų (Ghosts) kurie valdo jų kūnus. Beings žaidime yra Specter priešai kuriuos nukovus Spektras absorbuoja visus Ghost savo Corpos stadijoje.

Ghosts- Vaiduokliai kurie neturi savyje kiauto (Specter) kuris atskirtų juos nuo kitų vaiduoklių, todėl jie įsikūnija į bet kokią fizinę būti iškraipo ją ir tampa Beings arba amžiams išsisklaido į nebūtį. Specter kuris turi Corpos nukaunant Beings, pasiglemžia visus jame buvusius Ghosts ir kaupia juos savo Corpos kūne. Currency/XP and Hauntings.

Specter- Spektras yra tuščias žmogiškos sielos kiautas kuris egzistuoja kaip prisiminimas be kūno. Spektras egzistuoja panašiai kaip vaiduoklis , bet realybė simuliuoja jo kūną kaip gyvą kūną, todėl spektrai atrodo kaip permatomi žmonės. Spektrai visada turi spektro formoje esančius priešmirtinius daiktus su savimi. Visi žaidėjai žaidime ir draugiški NPC yra spektrai. Spektrai yra pusiau materialus todėl gali būti nugalėti priešų. Negali gauti Ghosts ir negali imti materialių daiktų su savimi kol yra šioje formoje. Spectre mirus jis atsiduria ten kur paliko savo Memorial.

Corpos- Spektras kuris naudodamasis Ashes prikėle mirusį kūną suformuodamas jo išvaizdą pagal spektro formą ir simuliuoja jį kaip gyvą kūną. Corpos yra jau materialus Specter kūnas. Spektrui panaudojus Ashes prie mirusio kūno ir tapus Corpos, visi daiktai kurie buvo spektro formoje taip pat tampa materialūs. Šioje formoje Spektras gali jau laisvai imti materialius daiktus ir kaupti savyje Ghosts, bet jeigu Corpos bus nugalėtas, jis vėl taps mirusiu kūnu ir visi Ghost kurie buvo jame išsisklaidys erdvėje, o visi daiktai kuriuos jis turėjo su savimi pavirs į Spectre formą. Spectre kuris mirė atsiras ten kur jis paliko savo Memorial. Jei Specter turi Ectoplasm tada jis gali susikurti naują Corpos.

Wraith- Yra spektras kuris prarado visą savo Ashes ir pasidavė likimo tėkmei ir tamsai. Spektro kiautas kuris jį saugo ir daro vientisą skyla, realybė bando tą tuštumą kažkuo užpildyti, todėl vidinė spektro tuštuma, kaip tuščias indas, prisipildo aplinkoje esančios materijos ir spektras patampa tik šešėliu to kas jis buvo ankščiau. Jis patampa judančia visiškai juodos materijos būtybe. Kai veikėjas tampa Wraith jis nebegali nieko atsakinėti Spektrams ir patampa agresyvus prieš juos. Wraith užmušęs Spektra Corpos formoje abzobuoja Corpos kūną ir visus jame esančius Ghosts . Wraith negali turėti Corpos ar memorial nes jo egzistencija ir prisiminimai buvo ištrinti iš šio pasaulio. Wraith mirus jis miršta visam laikui.

Memorial- Memorial yra prisiminimas apie Spektrą, paminklas, kuris neleidžia jam dingti iš šio pasaulio. Šiame pasaulyje yra paminklai kuriuos galima paversti savo Memorial ir surišti su savo Spektru. Kai Spectre yra nugalimas, jis neišsisklaido, bet grįžta į savo Memorial vietą.

Ghost Pact- Spektrai savo Corpos stadijoje gali sudaryti paktą, kuriuo jie dalintų visus gautus Ghosts kiekvienam pakto nariui, į lygias dalis. Paktas įvyksta tik tada kai abi pusės sutinka ir paspaudžia ranką. Jiems paspaudus ranką jie sinchronizuoja savo Corpos taip lyg tai būtų tas pats asmuo, todėl visi Ghosts pasiskirsto į kiekvieno pakto nario Corpus. Jei vienas iš pakto narių miršta, visi jo Corpos Ghosts pereina į Pakto Narių Corpos, todėl nei vienas Ghost neišsisklaido iki kol bent vienas pakto narys yra gyvas.

Ashes- Yra Corpos kuriamji galia ir gyvybinė energija, kuri leidžia Spektrui įsikūnyti į kūną ir suformuoti Corpos. Tol kol Specter turi Ashes iki tol jis gali sukurti naują Corpos kūną. Baigusis Ashes ,veikėjas nebegali sukurti naujo Corpos kūno. Ashes yra vienas iš objektų kuriuos gali turėti spektras, Spectre formoje.

Ectoplasm- Yra išreikšta materialinės formos dvasinė substancija, kuri išsiskiria iš mediumo kai jis naudoja Occult galias. Ji turi balkšvos spalvos substanciją kuri panaši į glitėsius ir gali būti absorbuota Spektro. Kai Ectoplasma baigiasi Spektras nebegali naudotis Occult sugebėjimais. Ectoplasma yra visada rašoma prie Occult, ir nustato kiek tame sugebėjime liko Ectoplasmos.

Occult- Yra magijos mokslas ir ezoterika, sukurianti paranormalius efektus naudojantis magiškais ritualais. Šios formos magija naudojasi Ectoplazmą, kaip kuriančia magiškąja substancija. (SPIRIT-Paslaptingas)

Haunting- Išskirtiniai Spektro sugebėjimai kuris kyla iš jo pačio vaiduokliškos natūros. Tam, kad iškviestų Hauntings jis naudojasi savo Ghosts kuriuos jis išskleidžia ir išreiškia įvairiomis vaiduokliškomis formomis, kad sukurtu paranormalius vaiduokliškus fenomenus, panašiai kaip Occult ritualais. (GHOSTS-Vaiduokliškas)

End of the ages- Taip vadinama tai kas vyksta šiame pasaulyje. Pasaulis pasiekė mirties stadiją, jis išnyksta kartu su visa realybe ir visos gyvybės nebeliko, liko tik jos animacija. Pasaulis kuris nebeturi nei dangaus, nei pragaro viskas kas liko tik žemiškoje būtyje įkalintos sielos, bandančios imituoti gyvybe.

The Lord
Admin

Posts : 140
Join date : 2015-04-02

View user profile http://thelostashes.forumlt.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum